Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 4961 [X]

Grodzisk, dnia 24 listopada 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadań lennych oraz innych spraw

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, etc., etc.,

stanowimy, co następuje,

przeklnąwszy uprzednio edytor dziennika praw,

domagając się powszechnego używania bb-codu:

1) odbieramy Jego Książęcej Wysokości Piotrowi Mikołajowi na jego wniosek baronię Poddębic i nadajemy mu w zamian lenno baronię Starej Przystani, położone na wschodzie Tropicany, polecając mu czuwać dniem i nocą nad pomyślnością Sarmacji, stać na straży ładu w Księstwie i niczym święty, którego Jego Książęca Wysokość imię nosi, zamykać wrota społecznej akceptacji, gdy tylko dostrzeże objaw niepopoprawnej postawy niszczącej społeczeństwo (trolling), ogłaszając, że Piotrowi Mikołajowi przysługuje tytuł księcia seniora, wicehrabiego Starej Przystani;

2) nadajemy Krzysztofowi Januszowi diukowi Kowalczykowskiemu w lenno hrabstwo Troi, polecajać mu rozważenie porzucenia zainteresowań militarystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowania wojskami pancernymi i poświęcenie się nowej pasji, to jest motoryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rajdów samochodowych, ogłaszając, iż Krzysztofowi Januszowi Kowalczykowskiemu przysługiwać będzie tytuł diuka Troi;

3) nadajemy Zbyszkowi markizowi von Thorn w lenno hrabstwo Soli, polecając zamieszczanie treści poświęconych kulturze i historii Wyspy, ogłaszając, iż Zbyszkowi von Thorn przysługuje tytuł markiza Soli;

4) zezwalamy na posługiwanie się przez markiza Jakoba tytułem honorowym "cesarza seniora" albo "byłego cesarza Teutonii", podkreślając, iż do cesarza seniora należy zwracać się, zgodnie z tytulaturą baridajską, używając co najwyżej formy "Jaśnie Wielmożny" a unikać winno się form takich jak "Wasza Cesarska Mość" lub podobnych, to jest wskazujących na suwerennego władcę ("mość") oraz w powszechnym użyciu wystrzegać się formy "Wasza Cesarska Wysokość" lub podobnych, ograniczając tych form wyłącznie do treści zamieszczanych w ramach prowincji Królestwo Teutonii, albo do uroczystości o charakterze świąt teutońskich, chociażby nieoficjalnych, przy czym przede wszystkim nakazuje się zachować w tej materii umiar i rozwagę a w razie wątpliwości skorzystać z Naszej Rady;

5) nadajemy Ivowi wicehrabiemu Karakachanow w lenno baronię Cracoffi, polecając mu albo zamieszczenie artykułu poświęconemu historii Baridasu, przy czym ma być to artykuł publicystyczny, niewielkich rozmiarów, obrazujący jedynie kolejne formy rządów i kolejnych władców historii internetowej albo podobnej pracy twórczej poświęconej upowszechnianiu historii internetowej naszego Królestwa, ogłaszając, iż Ivowi wicehrabiemu Karakachanowi przysługiwać będzie tytuł wicehrabiego Cracoffi;


6) nadajemy Natalii baronessie von Lichtenstein w lenno baronię Dwunastu Dębów, której siedziba znajduje się na cyplu na zachodnim wybrzeżu Królestwa Teutonii, polecając jej zamieszczanie treści poświęconych jej baronii, ogłaszając, że Natalii von Lichtenstein przysługuje tytuł baronessy Dwunastu Dębów;


7) nadajemy Krzysztofowi baronowi Macakowi w lenno baronię Anheim, położoną na Orlim Gnieździe, polecając mu powzięcie trudu odbudowy światłości Zakonu Sigmara, ogłaszając, iż Krzysztofowi Macakowi przysługuje tytuł barona Anheim;


8) nadajemy Janowi baronowi Zaorskiemu w lenno baronię Szafranowego Targu, położoną na wchód od Czarnolasu, polecając mu zamieszczanie treści o przeszłości przedinternetowej, takiego rodzaju, że stworzą one powszechne odczucie o tym, że Szafranowy Targ był w przeszłości przedinternetowej ważnym punktem handlu z Mandragoratem Wandystanu, na szlaku alojzopupskim, albo stworzenie innej charakterystycznej narracji, ogłaszając, iż Janowi Zaorskiemu przysługuje tytuł barona Szafranowego Targu.

Załączono:
WYKAZ ZEZWOLEŃ

na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególnościtytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów
1. JAGODA NOWICKA (A1633),

małżonka Łukasza diuka Nowickiego, diuka Prawdy —tytuły diuczessy (małżonki) oraz diuczessy Prawdy

2. MARKIZ JAKOB

cesarz senior; były cesarz Teutonii

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny