Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4962 [X]

Grodzisk, dnia 23 listopada 2011 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie powołania Rządu (uchylony)

§ 1.

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji, jako ministrów:

 1. Jakuba hr. Bakonyi — na urząd MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I SKARBU, powierzając mu zadania zarządzania rachunkiem prowincji, nadzoru nad prowincjonalnymi rachunkami bankowymi oraz egzekucji przepisów prawa i funkcji porządkowych w gellońsko-starosarmackim dziale na Forum Centralnym (działy: Prefektura i Skarb);
 2. Fryderyka von Hohenzollerna — na urząd MINISTRA INFORMACJI, powierzając mu zadanie publikacji w Złotej Wolności aktualności z życia prowincji oraz oficjalnych komunikatów władz gellońsko-starosarmackich (dział: Informacja);
 3. Łukasza diuka Nowickiego — na urząd MINISTRA INFRASTRUKTURY, powierzając mu zadania tworzenia serwisów internetowych oraz wsparcia informatycznego dla prowincji oraz miejscowości i inicjatyw gellońsko-starosarmackich (dział: Infrastruktura);
 4. Mateusza mar. Suszka-Chojnackiego — na urząd MINISTRA ADMINISTRACJI, powierzając mu zadania publikacji aktów urzędowych w Dzienniku Praw, nadzoru nad legalnością wydawanych decyzji administracyjnych oraz przekazywania zgłaszającym się do niego nowym mieszkańcom prowincji informacji na temat Sarmacji, Gellonii i Starosarmacji oraz tradycji, miejscowości i inicjatyw prowincji (działy: Administracja i Mentorzy);
 5. Zbyszka mar. von Thorn-Brońka — na urząd MINISTRA GOSPODARKI I SPORTU, powierzając mu zadania kierowania prowincjonalnymi przedsiębiorstwami, w szczególności kolejami i manufakturami, oraz organizacji i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie gellońsko-starosarmackich inicjatyw sportowych (działy: Gospodarka i Sport).

§ 2.

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji, jako sekretarzy:

 1. Abla Działowskiego — na urząd SEKRETARZA DS. INFRASTRUKTURY, powierzając mu wykonywanie zadań z zakresu właściwego działu administracji rządowej zleconych przez Premiera lub Ministra Infrastruktury (dział: Infrastruktura);
 2. Avrila bar. von Levengothona — na urząd SEKRETARZA DS. INFRASTRUKTURY, powierzając mu wykonywanie zadań z zakresu właściwego działu administracji rządowej zleconych przez Premiera lub Ministra Infrastruktury (dział: Infrastruktura);
 3. Szymona v-hr. Nowickiego — na urząd SEKRETARZA DS. OPINII SPOŁECZNEJ, powierzając mu zadanie przeprowadzania ankiet dotyczących funkcjonowania prowincji oraz oczekiwań wobec Rządu Gellonii i Starosarmacji (dział: Badanie Opinii Społecznej);
 4. Matwieja diuka Skarbnikowa — na urząd SEKRETARZA DS. KARTOGRAFII, powierzając mu zadanie opracowywania i aktualizowania map prowincji (dział: Kartografia);
 5. Jana barona Zaorskiego — na urząd SEKRETARZA DS. STATYSTYKI PUBLICZNEJ, powierzając mu zadanie sporządzania zestawień statystycznych, w szczególności demograficznych oraz uczestnictwa i aktywności w gellońsko-starosarmackim dziale na Forum Centralnym (dział: Statystyka);
 6. Ignacego Urbana bnt. Żółtowskiego de Ruth — na urząd SEKRETARZA DS. HERALDYKI, powierzając mu zadanie wsparcia heraldycznego dla arystokracji i szlachty oraz miejscowości i inicjatyw gellońsko-starosarmackich (dział: Heraldyka);
 7. Leszka v-hr. Żółtowskiego de Ruth — na urząd SEKRETARZA DS. GRAFIKI, powierzając mu zadanie opracowywania graficznego materiałów promocyjnych, dokumentów urzędowych oraz symboli prowincji (dział: Grafika).

§ 3.

Powierzam Zbyszkowi mar. von Thorn-Brońkowi, Ministrowi Gospodarki i Sportu, funkcję WICEPREMIERA GELLONII I STAROSARMACJI.

§ 4.

Powierzam sobie zadanie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przez prowincję inicjatyw kulturalnych, przedkładania Rządowi Gellonii i Starosarmacji propozycji gellońsko-starosarmackich nazw geograficznych oraz organizacji prowincjonalnych wydarzeń, w szczególności comiesięcznych spotkań na czacie Księstwa Sarmacji (działy: Kultura, Nazewnictwo geograficzne, Wydarzenia).

(—) Piotr Mikołaj,
Premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny