Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 4967 [X]

Srebrny Róg, dnia 27 listopada 2011 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 8/2011

w sprawie zmian na urzędzie Lorda Dowódcy Gwardii Królewskiej

§ 1.

Na podstawie § 3 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej z dnia 21 lipca 2010 r. postanawiam co następuje:

1. Odwołuję z funkcji Lorda Dowódcy Gwardii Królewskiej Hrabiego Mikołaja Wiśnickiego h.Ślepowron.

2. Powołuję na funkcję i powierzam godność Lorda Dowódcy Gwardii Królewskiej Kawalerowi Przemysławowi Provezano.

 

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny