Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 4971 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 listopada 2011 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 9/2011

w sprawie zmian na urzędzie Naczelnika Miasta Eltdorf

Na podstawie art. 5 i art. 9 ust. 3 Statutu Miasta Eltdorf z dnia 28 listopada 2011 r., postanawiam co następuje:

§1.

W związku ze złożoną rezygnacją odwołuję z funkcji Naczelnika Eltdorfu Baroneta Vladimira Iwanowicza.

§2.

Powierzam funkcję i godność Burgrabiego Miasta Eltdorf Hrabiemu Teodozjuszowi Azoramath-Arped.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny