Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 4981 [X]

Grodzisk, dnia 6 grudnia 2011 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii

Art. 1.

1. Upoważnia się Namiestnika Królestwa Teutonii do dokonania, w porozumieniu z Księciem, zmiany Konstytucji Królestwa Teutonii w zakresie ustalonym w toku prac Komisji Konstytucyjnej Królestwa Teutonii oraz usunięcia niezgodności pozostałych przepisów Konstytucji Królestwa Teutonii z Konstytucją Księstwa Sarmacji.

2. Przepis ust. 1 nie stoi na przeszkodzie dokonywaniu przyszłych zmian w Konstytucji Królestwa Teutonii zgodnie z jej postanowieniami.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny