Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 4997 [X]

Srebrny Róg, dnia 12 grudnia 2011 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 10/2011

w sprawie zmian na urzędzie Burmistrza Miasta Margon

§ 1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 9 kwietnia 2010 r. postanawiam co następuje:

§ 2.

Utrzymuję w mocy decyzje dotychczasowo podjęte przez Lorda Marka Lipę - Chojnackiego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji p.o. Burmistrza Margon.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny