Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5012 [X]

Srebrny Róg, dnia 22 grudnia 2011 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 12/2011

w sprawie zmian w obsadzie Rady Królewskiej

Na podstawie § 3 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej z dnia 21 lipca 2010 r., postanawia się co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z funkcji i pozbawia godności Lady Kustosz - Natalię Helenę von Lichtenstein - Hergemon. 

§ 2.

Odwołuje się z funkcji i pozbawia godności Lorda Skarbnika - hr. Marka Lipę - Chojnackiego.

§ 3.

Powierza się obowiązki określone w § 6 ust. 1 - 9 Edyktu Króla Teutonii nr 1/2010 z dnia 1 sierpnia 2010 r., mar. Kedarowi via Margończykowi - do czasu powołania Lorda Skarbnika.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny