Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5020 [X]

Grodzisk, dnia 27 grudnia 2011 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego (ŻDW) (uchylony)

Art. 1.

Ustawie Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 26 listopada 2011 r. dodaje się art. 18 o tytule „Żelazne Drogi Wężów” w brzmieniu:

  1. Żelazne Drogi Wężów G.S.S.A. są spółką akcyjną prowincji, powołaną w celu budowy i utrzymania linii kolejowej między Grodziskiem a Margon.
  2. Zakazana jest sprzedaż akcji, w następstwie której prowincja utraciłaby połowę akcji w spółce.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj,
Premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny