Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5021 [X]

Grodzisk, dnia 28 grudnia 2011 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie odwołania Sekretarza ds. Infrastruktury (uchylony)

Odwołuję Pana ABLA DZIAŁOWSKIEGO z urzędu Sekretarza ds. Infrastruktury, w związku z rezygnacją złożoną dnia 27 grudnia 2011 roku.

(—) Piotr Mikołaj,
Premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny