Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5027 [X]

Grodzisk, dnia 4 stycznia 2012 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o zmianie Rozporządzenia Kanclerza o finansach publicznych

Art. 1.

W Rozporządzeniu Kanclerza o finansach publicznych z dnia 30 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dodaje się art. 2 ust. 4 w brzmieniu „Czynsz od podróży koleją wynosi 50% i stanowi dochód właściciela linii kolejowej, którą podróżowano”;
  2. Dodaje się art. 2 ust. 5 w brzmieniu „Podatek od uboju bawołów wynosi 20% i stanowi dochód właściciela powiatu (miejscowości lub lenna), na obszarze którego dokonano uboju”;
  3. Dodaje się art. 2 ust. 6 w brzmieniu „Podatek od uboju kukułów, połowu szprotów oraz wydobycia diamentów wynosi 20% i stanowi dochód Rady Ministrów”.

Art. 2.

Rozporządzenie podlega niezwłocznemu wykonaniu.

(—) Mikołaj hr. Wiśnicki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny