Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5030 [X]

Srebrny Róg, dnia 5 stycznia 2012 r.

Postanowienie Burgrabiego Zielnyboru nr 1/2012

w sprawie powołania rajców Rady Miasta ( Patrycjatu Miejskiego ) Zielnyboru

§ 1.

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Miasta Zielnybor z dnia 30 lipca 2011 r. powołuję w skład Rady Miasta ( Patrycjatu Miejskiego ):

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Fortynbras Axel Neekerinainen

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny