Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5035 [X]

Srebrny Róg, dnia 9 stycznia 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 2/2012

w sprawie zmian na urzędzie Mera CMS Srebrnego Rogu

Na podstawie artykułów 6 i 10 Statutu Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu z dnia 29 października 2006 r., postanawiam co następuje:

§1.

W związku ze złożoną rezygnacją odwołuję z funkcji Mera Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu Kawalera Gogleza Pajzano (AC390).

§2.

Powierzam funkcję i godność Mera Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu Panu Kryspinowi von Lichtenstein.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny