Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5036 [X]

Srebrny Róg, dnia 9 stycznia 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 3/2012

w sprawie zmian na urzędzie Burgrabiego Eltdorfu

Na podstawie art. 5 i art. 9 ust. 3 Statutu Miasta Eltdorf z dnia 28 listopada 2011 r., postanawiam co następuje:

§1.

W związku ze złożoną rezygnacją odwołuję z funkcji Burgrabiego Eltdorfu hr. Teodozjusza Azoramatha - Arped.

§2.

Powierzam funkcję i godność Burgrabiego Miasta Eltdorf Katarzynie Iwanowicz - Chojnackiej.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny