Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5039 [X]

Srebrny Róg, dnia 12 stycznia 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 4/2012

w sprawie zmian na urzędzie Burgrabiego Ab'Dorst

Na podstawie art. 6 i art. 10 ust. 3 Statutu Miasta Ab'Dorst z dnia 03 lipca 2011 r., postanawiam co następuje:

§1.

Odwołuję z funkcji Burgrabiego Ab'Dorst kaw. Andrzeja Swarzewskiego.

§2.

Powierzam funkcję i godność Burgrabiego Ab'Dorst hr. Mikołajowi Wiśnickiemu.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny