Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5044 [X]

Srebrny Róg, dnia 15 stycznia 2012 r.

Postanowienie Burgrabiego Bytowa nr 1/2012

w sprawie odwołania członka Rady Miasta Bytów

§ 1.

Na podstawie art. 12 ust. 2 Statutu Miasta Bytów z dnia 22 grudnia 2011 r. za zgodą Króla Teutonii odwołuję z Rady Miasta Bytów Xi Iwanowicza (AE563).

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Markus kaw. Iwanowicz,
Burgrabia Bytowa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny