Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5045 [X]

Srebrny Róg, dnia 15 stycznia 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 5/2012

w sprawie powołania Tenutariusza Królewskiego

§ 1.

Na podstawie Art. 9 Statutu Królewskiego Miasta Złoty Gród z dnia 09 listopada 2011 r. powierzam funkcję i godność Tenutariusza Królewskiego Panu Xi Iwanowiczowi (AE521).

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny