Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5052 [X]

Srebrny Róg, dnia 21 stycznia 2012 r.

Postanowienie Burgrabiego Auterry nr 2/2012

W sprawie powołania członków Rady Miasta Auterra

§ 1.

Na podstawie art. 11 Statutu Miasta Auterra z dnia 9 listopada 2011 r. powołuję w skład Rady Miasta Auterry:

 

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Lanigiria de Sagre, Burgrabia Auterry.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny