Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5053 [X]

Srebrny Róg, dnia 21 stycznia 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 6/2012

w sprawie zmian na urzędzie Naczelnika Miasta Margon

Na podstawie art. 9 ust. 3 Statutu Miasta Margon z dnia 22 stycznia 2007 r., postanawiam co następuje:

§1.

W związku z długotrwałą nieobecnością odwołuję z funkcji Naczelnika Margon mar. Kedara via Margończyka.

§2.

Powierzam funkcję i godność Naczelnika Miasta Margon Sławomirowi Gotfrydowi de Ruth.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny