Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5056 [X]

Grodzisk, dnia 22 stycznia 2012 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 3 i 4 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 10 listopada 2011 r., stwierdzam wybór JACKA diuka KORABA na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

Uprawnieni wyborcy dokonywali wyboru, oddając głos za jedną ze zgłoszonych kandydatur; mogli także oddawać głosy puste.

  1. Uprawnionych do głosowania: 18 obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Premiera Gellonii i Starosarmacji,
  2. Oddanych głosów: 14 (78%),
  3. Oddanych głosów pustych: 1 (7%),
  4. Głosów oddanych na Fryderyka von Hohenzollerna: 4 (31% głosów niepustych),
  5. Głosów oddanych na Jacka diuka Koraba: 6 (46% głosów niepustych),
  6. Głosów oddanych na Szymona v-hr. Nowickiego: 3 (23% głosów niepustych).

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny