Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5089 [X]

Grodzisk, dnia 25 stycznia 2012 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie powołania Rządu (uchylony)

§ 1.

  1. Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji, jako ministrów:
    1. Friedricha von Hohenzollerna — na urząd MINISTRA INFORMACJI, powierzając mu realizowanie polityki informacyjnej Gellonii i Starosarmacji;
    2. Paviela von Thorn-Brońka — na urząd MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ, powierzając mu prowadzenie polityki społecznej Gellonii i Starosarmacji;
    3. Zbyszka von Thorn-Brońka — na urząd MINISTRA do spraw Grodziska, nie powiedzając kompetencji do czasu przyjęcia odpowiednich zmian Kodeksu GiS.
  2. Upoważniam ministrów do powoływania za zgodą Premiera Sekretarzy.

§ 2.

Powierzam Fryderykowi von Hohenzollernowi funkcję WICEPREMIERA GELLONII I STAROSARMACJI. Upoważniam Wicepremiera do przejmowania obowiązków Premiera po ponad 2 dniowej niezapowiedzianej nieobecności Premiera, lub na mocy decyzji Premiera.

§ 3.

Inne niewyszczególnione kompetencje powierzam sobie, zastrzegając możliwość ustnego upoważniania lub zlecenia ich wykonywania innym członkom Rządu lub całemu Rządowi.

(—)Jack diuk Korab,
Premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny