Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 5100 [X]

Grodzisk, dnia 31 stycznia 2012 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie pozbawienia obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r., w związku z nieoddaniem głosu w dwóch kolejno po sobie następujących wyborach ogólnokrajowych, pozbawiam obywatelstwa sarmackiego:

  1. Marcina Topolewskiego (AE369),
  2. Dawida Orfeusza (AE356).

§ 2.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r., w związku z nieoddaniem głosu w pierwszych po nadaniu obywatelstwa sarmackiego wyborach ogólnokrajowych, pozbawiam obywatelstwa sarmackiego:

  1. Guedesa de Limę (A9121),
  2. Jana Dmowskiego y Potockiego (A9884),
  3. Konrada Hohenstaufa (AE528),
  4. Klaudiusza Frollo (AE548),
  5. Zygmunta Kwiatkowskiego (AE524),
  6. Piotra Borgię (AE509),
  7. Eddarda Starka (AE466).

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny