Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5106 [X]

Grodzisk, dnia 2 lutego 2012 r.

Postanowienie Premiera GiS

w sprawie powierzenia sprawowania funkcji starosty Grodziska (uchylony)

Powierzam Zbyszkowi von Thorn-Bronkowi, ministrowi do spraw Grodziska, sprawowanie funkcji starosty Grodziska.

 

.

(—) Jack diuk Korab,
premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny