Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneFinanse niesklasyfikowane, poz. 5127 [X]

Grodzisk, dnia 15 lutego 2012 r.

Decyzja Kanclerza

W sprawie utworzenia możliwości przekazania majątku

Postanawiam o możliwości udzielenia, z budżetu Rady Ministrów, 1 100 000 lt pożyczki nieoprocentowanej w przypadku spłaty w przeciągu roku od jej przyznania, na rzecz Gellonii i Starosarmacji.

(—) Leszek hr. Żółtowski de Ruth,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny