Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Postanowienia i decyzje, poz. 5131 [X]

Almera, dnia 19 lutego 2012 r.

Postanowienie Króla Baridasu

o powołaniu Urzędników Królestwa i Przewodniczącego Rady Królestwa (uchylony)

I. Odwołuję osoby dotychczas sprawujące urzędy Kasztelana Almery, Kustosza, Pisarza, Podskarbiego, Marszałka oraz Przewodniczącego Rady Królestwa z wyżej wymienionych urzędów.

II. Powołuję Jaśnie Wielmożną Panią Karolinę von Lichtenstein, markizę Heidesheim na Pisarza.

III. Powołuję Wielmożnego Pana Szymona wicehrabiego Nowickiego na Kasztelana Almery.

IV. Powołuję Wielmożnego Pana Emmanuela wicehrabiego Śmigło na Podskarbiego.

V.  Na podstawie art. 1 ust. 2 Ordonansu Króla Baridasu o procedowaniu w Radzie Królestwa z dnia 12 czerwca 2008 r. powołuję Poważanego Pana Markusa kawalera Iwanowicza na Przewodniczącego Rady Królestwa.

(—) Mikołaj mar. Arped-Muzyk, regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny