Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla (jednolite i obowiązujące), poz. 5134 [X]

Almera, dnia 21 lutego 2012 r.

Ordonans Króla Baridasu

o promulgacji aktów urzędowych (uchylony)

Art. 1. [Obowiązek publikacji]

Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają:

  1. Ordonanse Króla oraz ustawy Rady Królestwa,
  2. Postanowienia i rozkazy Króla oraz uchwały Rady Królestwa,
  3. akty urzędowe Urzędników Królestwa.

Art. 2. [Publikacja aktów nienazwanych]

Pozostałe akty do swej ważności wymagają jedynie publikacji w jednym z miejsc publicznych Królestwa Baridas.

(—) Mikołaj mar. Arped-Muzyk, regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny