Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Postanowienia i decyzje, poz. 5145 [X]

Almera, dnia 24 lutego 2012 r.

Postanowienie Przewodniczącego Rady Królestwa

w sprawie nadania tytułu obywatela Baridasu (uchylony)

I. Na podstawie art. 2 ust. 9 Ordonansu Króla Baridasu - Kodeks Społeczny z dnia 29 grudnia 2009 r. nadaję tytuł obywatela Wojciechowi Urbańcowi.

II. Przypominam o obowiązku złożenia przysięgi wynikającym z art. 5 ust. 2 o następującej treści: „Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”. Przysięgę można złożyć z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.

(—) Markus kaw. Iwanowicz,
Przewodniczący Rady Królestwa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny