Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5148 [X]

Srebrny Róg, dnia 25 lutego 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 09/2012

w sprawie powołania Burgrabiego Bytowa

§ 1.

Na podstawie art. 6 Statutu Miasta Bytów z dnia 22 grudnia 2011 r. powierzam funkcję i godność Burgrabiego Miasta Bytów Panu Mateuszowi Karczewskiemu (T0008).

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny