Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5149 [X]

Srebrny Róg, dnia 25 lutego 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 10/2012

w sprawie powierzenia misji tworzenia Rady

Na podstawie § 3 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej z dnia 21 lipca 2010 r., postanawia się co następuje:

§ 1.

Składa się z funkcji dotychczasową Radę Królewską

§ 2.

Powołuje się na funkcję Lorda Dowódcy Gwardii Królewskiej Panu Mateusza Karczewskiego (T0008).

§ 3.

Powierza się Lordowi Dowódcy Gwardii Królewskiej misję tworzenia nowej Rady, w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie niniejszego postanowienia.

 

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny