Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 515 [X]

Grodzisk, dnia 13 czerwca 2006 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 289 — Ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej z dnia 1 czerwca 2006 r., zwanego dalej „Ordynacją wyborczą”, podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 138 (100%).
 2. Liczba oddanych głosów: 116 (84.06%).
 3. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Timios v-hr. Kiechajas: 23,
  2. Maciej mar. Poleszczyk: 18,
  3. Michał bar. Radecki: 15,
  4. Jakub kaw. Kaczyński: 11,
  5. Krzysztof bnt Bojar: 5,
  6. Andrzej kaw. Dzikowski: 5,
  7. Jakub Bakonyi: 4,
  8. Bartosz bnt Janiczek: 3,
  9. Mateusz kaw. Suszek: 3,
  10. bar. Accursius: 3,
  11. Łukasz bnt Kowalski: 3,
  12. Aleksander v-hr. Keller: 2,
  13. Bartosz kaw. Mackiewicz: 2,
  14. Damian mar. Konieczny: 2,
  15. Kajetan Garbela (2).
 4. Liczba oddanych głosów pustych: 15.

§ 2.

Lista kandydatów uporządkowana po dokonaniu transferu głosów:

 1. Timios v-hr. Kiechajas,
 2. Maciej mar. Poleszczyk,
 3. Michał bar. Radecki,
 4. Jakub kaw. Kaczyński,
 5. Krzysztof bnt Bojar,
 6. Damian mar. Konieczny,
 7. Jakub Bakonyi,
 8. Andrzej kaw. Dzikowski,
 9. Bartosz bnt Janiczek,
 10. Mateusz kaw. Suszek,
 11. bar. Accursius,
 12. Łukasz bnt Kowalski,
 13. Aleksander v-hr. Keller,
 14. Bartosz kaw. Mackiewicz,
 15. Kajetan Garbela.

§ 3.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ordynacji wyborczej mandaty poselskie uzyskali:

 1. Timios v-hr. Kiechajas,
 2. Maciej mar. Poleszczyk,
 3. Michał bar. Radecki,
 4. Jakub kaw. Kaczyński,
 5. Krzysztof bnt Bojar,
 6. Damian mar. Konieczny,
 7. Jakub Bakonyi.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny