Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5150 [X]

Srebrny Róg, dnia 25 lutego 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 11/2012

w sprawie zmian na urzędzie Burgrabiego Zielnyboru

§ 1.

Na podstawie art. 5 oraz art. 9 Statutu Miasta Zielnybor z dnia 30 lipca 2011 r. postanawiam co następuje:


§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny