Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5154 [X]

Grodzisk, dnia 27 lutego 2012 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie rekonstrukcji Rządu (uchylony)

§ 1.

  1. Odwołuję z Rządu Gellonii i Starosarmacji Paviela von Thorn-Brońka pełniącego obowiązki MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ,
  2. Powołuję na urząd MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ Jacka von Hornika, powierzając mu prowadzenie polityki społecznej Gellonii i Starosarmacji;
  3. Upoważniam Ministra Polityki Społecznej do powoływania za zgodą Premiera Sekretarzy.

§ 2.

Powierzam Fryderykowi von Hohenzollernowi przeprowadzenia audytu w terminie 27-29 lutego 2012 roku w zakresie funkcjonowania Ministerstwa do spraw Grodziska.  W okresie audytu przekazuję mu zwierzchność służbową nad Ministrem do spraw Grodziska.

(—)Jack diuk Korab,
Premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny