Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 516 [X]

Grodzisk, dnia 13 czerwca 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zwołania Izby Poselskiej na obrady (uchylony)

Na podstawie art. 13 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji zwołuję Izbę Poselską na obrady na dzień 14 czerwca 2005 r., godz. 2100.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny