Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5163 [X]

Grodzisk, dnia 1 marca 2012 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie rekonstrukcji rządu (2) oraz wynagrodzeń za miesiąc luty (uchylony)

§ 1.

  1. Odwołuję z Rządu Gellonii i Starosarmacji Zbyszka von Thorn-Brońka pełniącego obowiązki MINISTRA do spraw Grodziska;
  2. Powierzam pełnienie obowiązków Starosty Grodziska Wicepremierowi Friedrichowi von Hohenzollernowi;
  3. Powołuję na urząd MINISTRA ANIMIZACJI KULTURY I SZTUKI Gauleitera Kakulskiego, powierzając mu prowadzenie polityki kulturowej GiS;
  4. Upoważniam Ministra Animizacji Kultury i Sztuki do powoływania za zgodą Premiera Sekretarzy.

§ 2.

Postanawiam o przyznaniu następujących wynagrodzeń za miesiąc luty:

  1. Jack diuk Korab - 30 000 lt + 2 000 zaległe za styczeń
  2. Friedrich von Hohenzollern - 33 000 lt + 1400 zaległe za styczeń
  3. Paviel von Thorn-Broniek - 7 500 lt + 1 400 zaległe za styczeń
  4. Zbyszko von Thorn-Broniek - 7 500* lt + 1 400 zaległe za styczeń
  5. Jack von Hornik - 1000 lt (podstawa w związku z objęciem obowiązków 28.02)
  6. Jakub Bakonyi - 2000 lt (podstawa, w związku z brakiem pracy)

 

*dokonano korekty


(—)Jack diuk Korab,
Premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny