Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5168 [X]

Srebrny Róg, dnia 2 marca 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 12/2012

w sprawie powołania członków Rady Królewskiej

Na podstawie § 3 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej z dnia 21 lipca 2010 r., postanawia się co następuje:

§ 1.

Powołuję na urząd i powierzam godność Lady Kustosz - Pani Lanigirii de Sagre

§ 2.

Powołuję na urząd i powierzam godność Lady Skarbnik - s.d. Katarzynie Iwanowicz - Chojnackiej.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny