Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5174 [X]

Grodzisk, dnia 4 marca 2012 r.

Postanowienie Wicepremiera GiS

w sprawie powołania sekretarzy (uchylony)

§ 1.

Powołuję na stanowiska bezpośrednio podległe ministrowi pełniącemu funcję starosty grodziska:

  1. Sekretarza do spraw bezpieczeństwa — Jana via Teutończyka (A7698)
  2. Sekretarza do spraw finansów publicznych — Rufusa Forseti (AD808)
  3. Sekretarza do spraw public relations Monikę Bryndę (AD002)

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—)Fryderyk von Hohenzollern,
Wicepremier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny