Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5178 [X]

Grodzisk, dnia 5 marca 2012 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego (uchylony)

Art. 1.

W art.1. dodaje się ust.4. w brzmieniu "Rząd może odmówić zmiany lokacji miejscowości o istotnym dorobku kulturowym dla Gellonii i Starosarmacji."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab,
Premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny