Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 5200 [X]

Grodzisk, dnia 18 marca 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 149

o Królestwie Baridasu

Na podstawie art. 1 ust. 2 Traktatu Unii z Baridasem Sejm stanowi, jak następuje:

Art. 1.

Królestwo Baridasu jest państwem — krajem Korony Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

Książę zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe w imieniu Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu. Przepis zdania poprzedzającego nie dotyczy Aktu Unii i Traktatu Unii.

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 206 o zmianie Ustawy o Królestwie Baridasu z dnia 29 stycznia 2014 r.)

Art. 3.

(Skreślony)

(Art. 3 skreślony Ustawą Sejmu nr 206 o zmianie Ustawy o Królestwie Baridasu z dnia 29 stycznia 2014 r.)

Art. 4.

Królestwo Baridasu ma równe z prowincjami Księstwa Sarmacji prawa, kompetencje, obowiązki i zadania.

Art. 5.

Przepisy dotyczące prowincji Księstwa Sarmacji, ich organów władzy publicznej oraz ich obszaru stosuje się odpowiednio do Królestwa Baridasu, jego organów władzy publicznej oraz jego obszaru.

Art. 6.

Mieszkańcy Królestwa Baridasu są uważani za mieszkańców Księstwa Sarmacji.

Art. 7.

Królestwo Baridasu nie jest odrębną mikronacją w rozumieniu przepisów prawa państwowego Księstwa Sarmacji.

(Art. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 206 o zmianie Ustawy o Królestwie Baridasu z dnia 29 stycznia 2014 r.)

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny