Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5203 [X]

Grodzisk, dnia 21 marca 2012 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 4 zd. 1 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji, w związku z równą liczbą głosów uzyskanych przez kandydatów, stwierdzam brak wyboru Premiera Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

Uprawnieni wyborcy dokonywali wyboru, oddając głos za jedną ze zgłoszonych kandydatur; mogli także oddawać głosy puste.

  1. Uprawnionych do głosowania: 21 obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Premiera Gellonii i Starosarmacji,
  2. Oddanych głosów: 18 (86%),
  3. Oddanych głosów pustych: 0,
  4. Głosów oddanych na Jacka diuka Koraba: 9 (50% głosów niepustych),
  5. Głosów oddanych na Zbyszka mar. von Thorn-Brońka: 9 (50% głosów niepustych).

§ 3.

Na podstawie art. 4 zd. 3 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji Książę rozstrzygnie o wyborze jednego z dwóch kandydatów w drodze odrębnego postanowienia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny