Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5204 [X]

Grodzisk, dnia 22 marca 2012 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, etc.

na podstawie art. 4 zd. 3 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji
powierzamy urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji
Jaśnie Oświeconemu JACKOWI diukowi KORABOWI.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny