Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5205 [X]

Grodzisk, dnia 22 marca 2012 r.

Decyzja Premiera GiS

w sprawie przyznania pensji za okres 1.03-22.03 (uchylony)

Zgodnie z przyjętą zasadą, iż pensje wypłacane są po zakończeniu Kadencji postanawiam o przyznaniu pensji dla Rządu za okres 1-22 marca (przyjęto kwotę maksymalną 35 000 libertów 22/31)

§1

Postanawiam o przyznaniu następujących pensji:

  1. Jack Korab(Premier) 35 000 lt,
  2. Jack von Hornik(Minister) 35 000 lt,
  3. Friedrich von Hohenzollern(Minister) 35 000 lt,
  4. Gauleiter Kakulski(Minister) 35 000 lt,
  5. Jakub Bakonyi (Prefekt) 5000 lt,
  6. Zbyszko Browarczyk (spółki GiS) 10 000 lt w tym zaległa pensja za luty,
  7. Monika Podbielska(sekretarz) 6000 lt,
  8. Jan via Teutończyk(sekretarz) 6000 lt,
  9. Rufus Forseti(sekretarz) 10 000 lt.

§2

Decyzja jest wiążąca z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny