Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5206 [X]

Grodzisk, dnia 22 marca 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie powołania Rządu Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§1

Powołuje na urzędy Wicepremierów:

  1. Pana Friedricha von Hohenzollerna, powierzając mu tekę Pierwszego Wicepremiera. Upoważniam Pierwszego Wicepremiera do przejmowania obowiązków Premiera po ponad 2 dniowej niezapowiedzianej nieobecności Premiera, lub na mocy decyzji Premiera. Upoważniam go również do nadzorowania prac Ministerstwa do spraw Grodziska.
  2. Pana Jacka von Hornika, powierzając mu tekę Wicepremiera do spraw opieki nad młodymi mieszkańcami, powierzając mu zwierzchnictwo służbowe nad Ministrami w zakresie opieki nad młodymi mieszkańcami.

§2

Na funkcje ministerialne powołuję:

  1. Na urząd MINISTRA ANIMIZACJI KULTURY I SZTUKI - Pana Gauleitera Kakulskiego, powierzając mu prowadzenie polityki kulturowej GiS;
  2. Na urząd MINISTRA DO SPRAW GRODZISKA - Pana  Krzysztofa Bojara, powierzając mu pełnienie funkcji starosty grodziska;
  3. Na urząd MINISTRA DO ZADAŃ SPECJALNYCH - Pana Avrila Levengothon, nie określając zadań;
  4. Na urząd MINISTRA INFORMACJI - Pana Friedricha von Hohenzollerna, powierzając mu realizowanie polityki informacyjnej Gellonii i Starosarmacji;
  5. Na urząd MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ - Pana Jacka von Hornika, powierzając mu prowadzenie polityki społecznej Gellonii i Starosarmacji.

§3

Upoważniam ministrów do powoływania za zgodą Premiera Sekretarzy.

§4

Niewyszczególnione kompetencje powierzam sobie, zastrzegając możliwość ustnego upoważniania lub zlecenia ich wykonywania innym członkom Rządu lub całemu Rządowi.

§5

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny