Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 5207 [X]

Grodzisk, dnia 23 marca 2012 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

  1. Skreśla się art. 25 („Członek Rady Ministrów ma obowiązek udzielenia w terminie siedmiu dni odpowiedzi na interpelację lub zapytanie posła”);
  2. Art. 32 ust. 3 („Książę odwołuje członka Rady Ministrów, który nie udzielił w terminie odpowiedzi na zapytanie lub interpelację posła, jeżeli niedopełnienie obowiązku nie miało miejsca z powodu siły wyższej”) otrzymuje brzmienie: „Książę odwołuje członka Rady Ministrów, który nie udzielił w terminie siedmiu dni odpowiedzi na zapytanie lub interpelację posła albo zapytanie prowincji, jeżeli niedopełnienie obowiązku nie miało miejsca z powodu siły wyższej”.
  3. W art. 42 ust. 1 dodaje się punkt 9 w brzmieniu: „[Prowincja ma prawo do:] kierowania zapytań do członków Rady Ministrów”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny