Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 521 [X]

Grodzisk, dnia 17 czerwca 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

Część postanowienia dotycząca pp. Niedzielskiej i Lauksa uchylona decyzją Księcia z dnia 19 czerwca 2006 r.

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 16 czerwca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Radek \"Sniper\" Wandzel
Data i miejsce urodzenia: 19.12.1990 Bydgoszcz
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-06-02 (14)
Identyfikator: A7184

Jego Książęca Wysokość!
Jestem mieszkańcem Księstwa Sarmacji od dwóch tygodni,
jednakże od początku mojej przygody z Sarmacją chciałem robić
coś więcej dla wspólnoty, w której zapragnąłem żyć. Ciężko
było stworzyć swój własny obraz KS, ale po wielu próbach
udało mi się to. Wciąż poznaje nowe rzeczy, a im więcej o
Sarmacji wiem, tym bardziej pragnę stać się jej częścią. 
W chwili obecnej jestem uczniem trzeciej klasy Gimnazjum
numer 22 w Bydgoszczy, interesuje się sportem, muzyką i
motoryzacją. Chciałbym wykorzystać moje umiejętności aby
przyczynić się do rozwoju tej niezwykłej cywilizacji, w
której zapragnąłem żyć. Myślę, że istnieje w Sarmacji wiele
dziedzin rozwojowych, w których mógłbym się wykazać i
chciałbym mieć szansę móc wykorzystać je w pełni. Jeśli zaś
chodzi o moją przyszłość w RP to na razie marzę o zostaniu
programistą. Przy odrobinie szczęścia moje marzenie może stać
się rzeczywistością. W związku z powyższym, ośmielam się
prosić Jego Książęcą Wysokość o nadanie mi Obywatelstwa
Sarmackiego, gdyż stanie się dla mnie ono przepustką do
urzeczywistnienia moich marzeń. Będę mógł w końcu prowadzić
normalne, prawdziwe życie w Księstwie, założyć rodzinę i
przyczyniać się do bezustannego rozwoju miejsca, które i tak
w głębi serca uważam za swoją Ojczyznę.


Wandzel

Adres IP: 212.122.212.176
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {125CB218-2E50-D630-23C2-1ACA248216B4}; .NET CLR 1.1.4322)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny