Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5212 [X]

Grodzisk, dnia 24 marca 2012 r.

Postanowienie Wicepremiera GiS

w sprawie powołania sekretarza (uchylony)

Powołuję na funkcję Sekretarza do spraw opieki nad młodymi mieszkańcami Johna Rasmusena.

(—)Jack von Hornik
Wicepremier do spraw opieki nad młodymi mieszkańcami

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny