Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 5214 [X]

Grodzisk, dnia 25 marca 2012 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nobilitacji

Na podstawie nadanych nam konstytucją i ustawami uprawnień stanowimy co następuje:

 1. Nadajemy 6 wsi lennych:
  1. JKW Piotrowi Mikołajowi,
  2. Jackowi diukowi Korabowi,
  3. JKW Księciu Baridasu Mikołajowi hr. Wiśnickiemu,
  4. Ivo v-hr. Karakachanowowi.
 2. Nadajemy 5 wsi lennych:
  1. Pavielowi v-hr. von Thorn-Broniek,
  2. Gauleiterowi kaw. Kakulskiemu,
  3. Grigorijowi.
 3. Nadajemy 4 wsie lenne:
  1. Mateuszowi mar. Suszkowi-Chojnackiemu,
  2. Markowi hr. Lipie-Chojnackiemu,
  3. Krzyśkowi v-hr. Czugale,
  4. Emanuelowi v-hr. Śmigło,
  5. Avrilowi bar. Levengothon,
  6. Tomaszowi bar. Hugo Pacowi,
  7. Michałowi Augustowi bar. Staropodlaskiemu,
  8. Fryderykowi von Hohenzollern,
  9. Jackowi von Hornik,
  10. Albertowi Liderskiemu,
  11. Johnowi Rasmusen
  12. Wojciechowi Urbańcowi,
 4. Nadajemy 3 wsie lenne:
  1. Mikołajowi mar. Arped-Muzyk
  2. Kedarowi mar. via Margończykowi,
  3. Zbyszko mar. von Thorn-Broniek,
  4. Ignacemu bnt. Chojnackiemu de Ruth,
  5. Karolowi bnt. Khartoum
  6. Katarzynie s.d. Iwanowicz-Chojnackiej bnt,
  7. Lanigirii de Sagre,
  8. Mateuszowi Teutończykowi.
 5. Nadajemy 2 wsie lenne:
  1. Michaelowi diukowi von Lichtenstein,
  2. mar. Jakobowi,
  3. Arkademu Dziwożonowi hr. Raczyńskiemu,
  4. Szymonowi v-hr. Nowickiemu,
  5. Krzysztofowi bar. Macak,
  6. Janowi bar. Zaorskiemu,
  7. Vladimirowi bnt. Iwanowiczowi,
  8. Markusowi kaw. Iwanowiczowi,
  9. Goglezowi kaw. Pajzano,
  10. Sławomirowi kaw. Żółtowskiemu de Ruth.
 6. Nadajemy 1 wieś lenną:
  1. JKW Michałowi Feliksowi,
  2. Krzysztofowi Januszowi diukowi Kowalczykowskiemu,
  3. Mariuszowi diukowi Magnuszewskiemu,
  4. Łukaszowi diukowi Nowickiemu,
  5. Karolinie mar. von Lichtenstein,
  6. Teodozjuszowi hr. Azoramath-Arped,
  7. Jakubowi hr. Bakonyi,
  8. Michałowi hr. Michaelusowi,
  9. Janowi hr. via Teutończykowi,
  10. Tomaszowi bnt. Sokołowiczowi-Iwanowiczowi,
  11. Przemysławowi kaw. Provenzano,
  12. Fortynbrasowi Axelowi Neekerinainen,
  13. Rufusowi Forseti,
  14. Davidowi Janowskiemu,
  15. Kryspinowi von Lichtenstein,
  16. Marcinowi Sokołowiczowi-Iwanowiczowi,
  17. Jeremiaszowi Winchester,
  18. Xianowi,
  19. Tymoteuszowi Zwolf.
 7. W związku z nadaniami wsi lennych nadajemy następujące tytuły szlacheckie:
  1. Markowi Lipie-Chojnackiemu tytuł markiza,
  2. Michałowi Michaelusowi tytuł markiza,
  3. JKW Księciu Baridasu Mikołajowi Wiśnickiemu tytuł markiza,
  4. Krzyśkowi Czugale tytuł hrabiego,
  5. Ivo Karakachanowi tytuł hrabiego,
  6. Emanuelowi Śmigło tytuł hrabiego,
  7. Pavielowi von Thorn-Broniek tytuł hrabiego,
  8. Krzysztofowi Macakowi tytuł wicehrabiego,
  9. Avrilowi Levengothon tytuł wicehrabiego,
  10. Tomaszowi Hugo Pacowi tytuł wicehrabiego,
  11. Michałowi Augustowi Staropodlaskiemu tytuł wicehrabiego,
  12. Vladimirowi Iwanowiczowi tytuł barona,
  13. Katarzynie Iwanowicz-Chojnackiej tytuł baronetessy,
  14. Gauleiterowi Kakulskiemu tytuł baroneta,
  15. Goglezowi Pajzano tytuł baroneta,
  16. Sławomirowi Żółtowskiemu de Ruth tytuł baroneta
 8. Zaliczamy w poczet szlachty:
  1. szlachetną damę Lanigirię de Sagre,
  2. kawalera Grigorija ,
  3. kawalera Fryderyka von Hohenzollern,
  4. kawalera Jacka von Hornik,
  5. kawalera Johna Rasmusen,
  6. kawalera Alberta Liderskiego,
  7. kawalera Wojciecha Urbańca.
 9. W związku z nadaniem Ivo Karakachanowi tytułu hrabiego, Baronię Cracoffia czynimy Hrabstwem Cracoffia, a jego uprawniamy do tytułowania się Hrabią Cracofii.
 10. W związku z nadaniem Krzyśkowi Czugale tytułu hrabiego, Baronię Wilcza Knieja czynimy Hrabstwem Wilcza Knieja, a jego uprawniamy do tytułowania się Hrabią Wilczej Kniei.

Dano w Grodzisku dnia dwudziestego piątego marca roku Pańskiego dwa tysiące dwunastego.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny