Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 5221 [X]

Eldorat, dnia 26 grudnia 2011 r.

Rozporządzenie Namiestnika nr 1/2011

o finansach prowincji

Art. 1.

Królestwo Sclavinskie jako prowincja Księstwa Sarmacji, posiada odpowiednie środki finansowe, wynikające z otrzymywanych przez nie dochodów, stanowiące budżet prowincji.

Art. 2.

 1. Budżet prowincji określa całkowitą ilość środków finansowych, zgromadzonych na koncie prowincji.
 2. Z budżetu prowincji wydziela się kwotę o wartości 45% całego budżetu, nie mniejszą jednak niż 231 412 lt, jako rezerwę budżetową, która musi zawsze pozostać na koncie.
 3. Pobranie pieniędzy z rezerwy finansowej zachodzi jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych i po odpowiedniej konsultacji z parlamentem.

Art. 3.

 1. Wydziela się również budżety miast, wchodzących w skład prowincji.
 2. W ramach budżetów miejskich nie ma obowiązku wydzielania rezerwy finansowej.

Art. 4.

 1. Ustanawia się płacę minimalną dla każdego pracownika administracji publicznej.
 2. Płaca minimalna jest egzekwowana co miesiąc przez Namiestnika, który dokonuje odpowiednich przelewów.
 3. Wielkość płacy minimalnej określa Namiestnik w drodze rozporządzenia, nie później niż 2 tygodnie po wejście w życie tego aktu.

Art. 5.

 1. Ustanawia się żołd miejski, dla wszystkich mieszkańców miast Sclavinskich, zapisanych do gwardii miejskich.
 2. Wielkość żołdu określa Namiestnik, w drodze konsultacji ze starostami miejskimi.

Art. 6.

 1. Ustanawia się ulgi podatkowe dla mieszkańców prowincji Królestwa Sclavinii.
 2. Podstawową ulgą jest zwrot 20 % wartości podatku od sprzedaży zboża w mieście.
 3. Inne ulgi określa Namiestnik w drodze rozporządzenia.

Art. 7.

 1. Ustanawia się pomoc socjalną dla mieszkańców Królestwa Sclavinii.
 2. Każdy mieszkaniec, posiadający mniej niż 4 wsie prywatne i mniej niż 3 wsie lenne, może ubiegać się o pomoc socjalną.
 3. Podstawowa pomoc socjalna wynosi 1000 lt. Może ulec zwiększeniu na moc y rozporządzenia Namiestnika.
 4. Pomoc socjalna nie musi być jednorazowa. Można się o nią ubiegać raz na miesiąc, jednak potrzebna jest pozytywna opinia Namiestnika prowincji, uwzględniająca sytuację materialną ubiegającego się.

Art. 8.

 1. Ustanawia się programy dotacyjne na powiększenie obszarów rolnych, oraz wsparcia przemysłu.
 2. Programy dotacyjne są określane odpowiednimi rozporządzeniami, po uprzedniej konsultacji z parlamentem.

Art. 9.

 1. Ustanawia się dotacje na programy kulturalne i promocyjne.
 2. Wielkość i zakres przyznawanych środków określa odpowiednie rozporządzenie.

Art. 10.

Władze Królestwa Sclavinskiego mają obowiązek na wszelkie możliwe sposoby promować i wspomagać rodzimych przedsiębiorców.

Art. 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał August bar. Staropodlaski,
Namiestnik.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny