Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 5222 [X]

Eldorat, dnia 30 grudnia 2011 r.

Rozporządzenie Namiestnika nr 3/2011

o powołaniu Urzędu Namiestnikowskiego

Art. 1.

Powołuje się do życia Urząd Namiestnikowski, jako instytucję zrzeszającą wszystkich Urzędników Królestwa Sclavinii.

Art. 2.

 1. Na czele Urzędu Namiestnikowskiego mocą sprawowanego przez siebie stanowiska stoi Naczelnik Królestwa.
 2. Namiestnik powołuje urzędników, oraz określa ich kompetencje, jak również wynagordzenie.

Art. 3.

 1. Powołuje się następujące stanowiska w Urzędzie Namiestnikowskim:
  1. Kanclerz, odpowiadający za organizację Urzędu, pośredniczący w kontaktach personalnych pomiędzy Namiestnikiem a pracownikami, wykonujący inne zadania określone prawem lub przez Namiestnika,
  2. Wielki Kasztelan, odpowiadający za obsługę miast, kontakty ze Starostami miejskimi, analizy finansowe i przedkładanie propozycji gospodarczo – ekonomicznych,
  3. Rzecznik Królestwa, odpowiadający za informowanie opinii publicznej o przedsięwzięciach dokonywanych przez władze Królestwa i przygotowywanie informacji nt. sytuacji wewnętrznej w prowincji i samym Księstwie,
  4. Redaktor Naczelny Sclavinskiej Agencji Informacyjnej,
  5. Redaktor Serwisu Sclavinia Wiki,
  6. inni urzędnicy, powoływani przez Namiestnika który określa ich kompetencje.
 2. Każdy urzędnik powinien umieścić na forum centralnym odpowiednią informację, znajdującą się w podpisie, informującą o piastowanym stanowisku.

Art. 4.

 1. Kanclerz w drodze zarządzenia określa plan działania i organizację Urzędu.
 2. Kanclerz stoi najwyżej w hierarchii urzędniczej. Uosabiając swoją postawą i pracą cały Urząd, stoi wyżej w stosunku do reszty, równouprawnionych urzędników.

Art. 5.

 1. Namiestnik może w przypadku wzorowego wypełniania obowiązków udzielić premii.
 2. Wysokość premii stanowi 50% całego wynagrodzenia miesięcznego urzędnika.

Art. 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał August bar. Staropodlaski,
Namiestnik.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny