Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 5223 [X]

Eldorat, dnia 27 grudnia 2011 r.

Rozporządzenie Namiestnika nr 2/2011

o powołaniu Redaktora Serwisu Sclavinia Wiki

Art. 1.

Powołuje się Jana Kmitę na stanowisko Redaktora serwisu Sclavinia Wiki.

Art. 2.

Do kompetencji redaktora należy:

  1. sukcesywne powiększanie zbiorów serwisu poprzez tworzenie nowych artykułów
  2. aktualizowanie zbiorów serwisu
  3. promowanie serwisu wśród obywateli KS
  4. inne zadania określane prawem lub doraźnymi zaleceniami Namiestnika.

Art. 3.

  1. Ustanawia się pensję stałą dla redaktora w wysokości 1200 lt. na miesiąc.
  2. Namiestnik może przyznać premię za wybitnie wykonany artykuł.
  3. Wielkość premii określa Namiestnik.

Art. 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał August bar. Staropodlaski,
Namiestnik.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny