Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5236 [X]

Grodzisk, dnia 13 marca 2012 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego (uchylony)

Art. 1.

Skreśla się art. 14 ust. 1 pkt 4 („użycie wulgaryzmu, także pod „wygwiazdkowaną” lub w inny sposób „ukrytą” postacią”), 5 („wzięcie udziału w utarczce słownej”) i 8 („zakłócenie w inny sposób porządku publicznego”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab,
Premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny