Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5240 [X]

Grodzisk, dnia 1 kwietnia 2012 r.

Postanowienie Ministra do spraw Grodziska

w sprawie powołania Sekretarza (uchylony)

§1

Powołuje na urząd Sekretarza do Spraw Finansów Publicznych przy Staroście Grodziskim Pana Rufusa Forseti.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—)Krzysztof Bojar
Minister do spraw Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny